İlmihal Hatim Paylaşım



Dinimiz İslâm
İman

Önsöz

İnsanlığı ve bütün âlemleri büyük bir hikmet ve gâye ile yaratan Allâhü Teâlâ'ya sonsuz hamd ü senâlar olsun.

Kâinata en büyük rahmet, en büyük şefaatçı ve en büyük Peygamber Muhammed Mustafâ sallallâhü aleyhi ve sellem'e, O'nun âline, ashâbına ve bütün O'na tâbi olanlara salât ve selâmlar olsun.

İlmihal, müslümanların inanç ve ibâdetle ilgili öğrenmeleri icabeden hususları bildiren ilimdir.

Peygamber Efendimiz: "İlim öğrenmek her müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır", buyurmuşlar. Kâinatın efendisinin bu mübârek sözleriyle müslümanlara farz olduğunu açıkladığı ilim, muhakkak ki, dünyâ ve âhiret saâdetini kazanmalarına yarayacak olan "İlmihal" dir. İşte bunun içindir ki, her müslüman erkek ve kadının inanç ve ibâdet bakımından kendisine lâzım olan mes'eleleri öğrenmesi farzdır. "Zarûrât-i Diniyye" denilen bu mühim mevzuları öğrenip inanmadıkça insan, tam ve kâmil bir müslüman olamaz.

Bu mevzuda yazılmış küçük-büyük birçok "İlmihal" kitapları vardır. Bununla beraber, müslüman bir çocuğun temel mes'eleleri kolayca belleyip, hatırında tutabilmesine yardımcı olmak gâyesiyle bu "İlmihal"i hazırlamayı uygun bulduk.