Nuh Suresi Meali Hatim Paylaşım

71-NUH:

1 - Gerçekten biz Nûh'u kavmine gönderdik, 'kavmine acı bir azap gelmezden önce onları uyar' diye.

2 - Dedi ki, 'ey kavmim! Gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım'.

3 - Şöyle ki, 'Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin.'

4 - 'Günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Kuşkusuz Allah'ın takdir ettiği süre gelince ertelenmez. Eğer bilseydiniz..' (inanırdınız).

5 - Nûh dedi ki: 'Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.'

6 - 'Fakat benim çağırmam, onların sadece kaçmalarını artırdı.'

7 - 'Ben onları senin bağışlaman için her davet ettiğimde, onlar parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, ısrar ettiler, kibirlendikçe kibirlendiler.'

8 - 'Sonra ben onları açık açık çağırdım.'

9 - 'Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli. '

10 - 'Gelin, dedim, Rabbinizin sizi bağışlamasını isteyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır.'

11 - 'Üzerinize gökten bol yağmur yağdırsın.'

12 - 'Mallar ve oğullar vererek sizin imdadınıza koşsun. Sizin için bahçeler yapsın, ırmaklar yapsın.'

13 - 'Niçin siz Allah'a bir vakar yakıştıramıyorsunuz?'

14 - 'Oysa o sizi aşama aşama yaratmıştır.'

15 - 'Görmediniz mi Allah yedi göğü uygun tabakalar halinde nasıl yaratmış?'

16 - Ve Ay'ı bunların içinde bir nur yapmış, güneşi de bir lamba kılmış.

17 - Allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi.

18 - Sonra sizi tekrar oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır.

19 - Allah sizin için yeri bir yaygı yapmıştır.

20 - Ki, ondan açılan geniş geniş yollarda gidesiniz.

21 - Nûh dedi ki: 'Ey Rabbim! Onlar bana isyan ettiler; malı ve çocuğu hüsrandan başka bir şeyini artırmayan kimsenin ardına düştüler.'

22 - 'Büyük büyük tuzaklar kurdular.'

23 - Dediler ki: 'Sakın tanrılarınızı bırakmayın, ne Vedd'i, ne Suva'ı ve ne de Yeğus'u, Yeûk'u ve Nesr'i.'

24 - Çok kişiyi yoldan saptırdılar. Sen de o zalimlerin sadece şaşkınlıklarını artır.

25 - Hatalarından dolayı boğuldular, ateşe sokuldular, kendilerine Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar.

26 - Nûh dedi ki: 'Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma.'

27 - 'Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlâksız ve kâfir çocuklar doğururlar.'

28 - 'Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mümin olarak evime girene ve bütün inanmış erkek ve kadınlara mağfiret buyur. Zalimlerin de sadece helakini artır.'